Join Us

ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่ง:

ประชาสัมพันธ์

สาขา:

สยาม

จำนวน:

1 อัตรา

รายละเอียด:

ให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการรักษาปัญหาผิวหน้า นำเสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของคลินิก ติดตามผลการรักษา และดูแลนัดใช้บริการของลูกค้า

คุณสมบัติ:

• เพศหญิง อายุ 25 – 40 ปี
• วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
• มีความสามารถ และประสบการณ์ในการ
เสนอขายด้านคลินิก
• หากมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษจะ
พิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน:

262/5 ชั้น 2 สยามสแควร์ ซอย 3 ถนนพระราม 1 แขวง วังใหม่ เขตปทุมวัน กทม 10330

ตำแหน่ง:

พนักงานทรีทเม้นท์

สาขา:

สยาม

จำนวน:

1 อัตรา

รายละเอียด:

ดูแลต้อนรับลูกค้า ทำทรีทเม้นท์หน้าให้แก่ลูกค้า ช่วยเหลือหัตถการแพทย์

คุณสมบัติ:

• เพศหญิง อายุ 20 – 40 ปี
• วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
• มีความสามารถ และประสบการณ์ในการ
บริการด้านคลินิก

สถานที่ปฏิบัติงาน:

262/5 ชั้น 2 สยามสแควร์ ซอย 3 ถนนพระราม 1 แขวง วังใหม่ เขตปทุมวัน กทม 10330